Lớp Lớn cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam vào vong chung kết lượt đi