Thống kê
Hôm nay : 6
Tháng 08 : 138
Năm 2020 : 6.590
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018

            TRƯỜNG MẦM NON                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         ĐỨC LẠNG                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 15/BC-TrMN                                     Đức Lạng, ngày 17 tháng 5 năm 2018

 

b¸o c¸o

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Năm học 2016-2017, Tiếp tục tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh số 05/2011/NQ-TU ngày 20/12/2011 về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo; giáo dục mầm non tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua; thực hiện các quyết định hiện hành về GDMN của UBND Tỉnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội đối với sự phát triển GDMN. Củng cố vững chắc PCGDMN TE5T

A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:
          - Trường luôn được sự chỉ đạo kịp thời của cấp Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã và của Phòng GD Huyện Đức Thọ.
          - Trường nằm ngay trung tâm xã, đường đi lại thuận tiện, nên việc huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp luôn đạt chỉ tiêu trên giao.
         - Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ để phục vụ cho tiết học và giờ vui chơi của các cháu, các cháu được phân học các lớp đúng theo độ tuổi qui định.
         - Ban đại diện cha mẹ học sinh trường nhiệt tình đóng góp ý kiến vào cơ sở vật chất, giúp cho hoạt động nhà trường càng tiến bộ.
         - Đội ngũ giáo viên đều đạt chuẩn chuyên môn theo qui định.
         - Nội bộ trường có sự đoàn kết thống nhất cao.
         
2. Khó khăn:
         - Sân trường có cây xanh nhưng chưa đủ bóng mát để cho trẻ hoạt động.
         - Khu vệ sinh của giáo viên: Bồn cầu bị hỏng không sử dụng được.
         - Đồ dùng đồ chơi ở một số lớp theo danh mục 02 còn thiếu
.

         B/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC:

         I.Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:
          a) Cuộc vận động và thực hiện phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cáchHồ Chí Minh":
         - Chi bộ phối hợp với Ban giám hiệu triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên về chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", có 100% CB, GV, CNV  tham dự.
     - Việc vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên đều cố gắng phấn đấu không ngừng học tập nâng cao trình độ, thương yêu, giúp đỡ bạn đồng nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề mến trẻ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình

   b) Cuộc vận động và thực hiện "Mỗi Thầy, Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo":
     - Trường thành lập ban chỉ đạo có 07 thành viên .
    - Ban chỉ đạo phối hợp với các Đoàn thể trong trường xây dựng kế hoạch thiết thực cho việc thực hiện phong trào đạt hiệu quả.hơn.
    - Đã triển khai sâu rộng đến toàn thể CB, GV, CNV trong trường, 100% khối lớp đều tham gia thực hiện theo các tiêu chí đã qui định: Triển khai các biểu mẫu đăng ký và tự chấm điểm cho từng khối lớp và từng thành viên trong nhà trường.
    - Mỗi giáo viên, công nhân viên trong trường đều quán triệt sâu sắc về " Đạo đức nhà giáo" và " Những điều Giáo viên, nhân viên không được vi phạm".
     - Chỉ đạo các Tổ chuyên môn nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, có kế hoạch để hướng dẫn giáo viên soạn giảng theo phương pháp đổi mới, linh hoạt, sáng tạo hơn trong khâu soạn giảng và đứng lớp.
     - Chỉ đạo thực hiện tốt công tác "Làm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ" 100% giáo viên tham gia thực hiện tốt.
     - Có đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục vào mỗi học kỳ.
     
c) Cuộc vận động và thực hiện phong trào" Xây dựng trường học thân thiện-Học sinh tích cực", trường học “xanh-sạch-đẹp”
     - Trường thành lập ban chỉ đạo có 07 thành viên .
     - Phối hợp với các thành viên trong ban chỉ đạo và các Đoàn thể trong trường xây dựng kế hoạch thiết thực cho việc thực hiện phong trào đạt hiệu quả.
    - Đã triển khai sâu rộng đến toàn thể CB, GV, CNV trong trường, 100% khối lớp đều tham gia thực hiện theo các tiêu chí đã qui định: triển khai bảng cam kết trách nhiệm, các biểu mẫu chấm điểm cho từng khối lớp và từng thành viên trong nhà trường.
     - BGH phối hợp với Các đoàn thể trong trường kiểm tra đánh giá việc thực hiện phong trào vào từng thời điểm mỗi học kỳ, có góp ý, rút kinh nghiệm.
    - Tuyên truyền vận động Cha mẹ học sinh về công tác xây dựng " Trường học thân thiện, học sinh tích cực" phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh, Chính quyền địa phương để đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện phong trào.
           - Xây dựng “Vườn cây của bé”, góc thiên nhiên của lớp.
          - Chỉ đạo việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và soạn giảng lồng ghép các trò chơi dân gian, câu đố…, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục.
          - Tạo môi trường thân thiện
       + Xây dựng qui tắc ứng xử, giao tiếp giữa giáo viên với cháu, giáo viên với CMHS và giáo viên với bạn đồng nghiệp.
       + Chỉ đạo nhóm lớp tăng cường cho trẻ chơi trò chơi dân gian, làm quen với các làn điệu dân ca…
      + Chỉ đạo trang trí lớp, bố trí góc chơi hợp lý để tạo sự thân thiện, hứng thú cho trẻ khi đến lớp.

II/ Quy mô phát triển GDMN và phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi:
1. Công tác phát triển số lượng:

Quy mô nhóm lớp: 0 5 ( NT: 01; MG: 04)

          Số l­ượng huy động: 159

                                   NT: 26/ 72, tỉ lệ: 36%.

                                   MG: 133/133,  tỷ lệ 100%.

                        Trẻ ăn bán trú: 159/159, tỉ lệ: 100%. 

         - Trong năm học nhà trường luôn đẩy mạnh công tác vận động bằng nhiều hình thức như: thực hiện bảng tuyên truyền của trường và của các nhóm lớp, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm nhóm, lớp liên hệ với cha mẹ học sinh, kết hợp với địa phương rà soát số trẻ trong dân trên địa bàn để có kế hoạch vận động trẻ trong tuổi đến trường.
      - Thực hiện tốt khâu trang trí lớp, trưng bày các góc vui chơi cho trẻ nên tạo được sự yêu thích đến lớp cho trẻ.

2. Số lớp mẫu giáo 5 tuổi và số trẻ 5 tuổi đến trường:
- Lớp mẫu giáo 5 tuổi: Có 2 lớp . Tổng số trẻ đến trường: 51 trẻ ( Tăng 13 cháu so với năm học trước).

  * Công tác triển khai văn bản chỉ đạo của địa phương về việc thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi của địa phương:

 - Triển khai văn bản chỉ đạo của địa phương về việc thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

 - Thành lập ban chỉ đạo phổ cập GDMN.
 - Thực hiện công tác điều tra trẻ trong dân ra lớp.

 - Tham mưu với các cấp lãnh đạo trang bị đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo TT 02.

III. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ:

1. Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe:
- Tổ chức cho trẻ ăn bán trú: có 159/159 trẻ tỷ lệ 100%

      - Trường xây dựng khẩu phần ăn cho trẻ đủ chất dinh dưỡng, thực hiện đúng hồ sơ sổ sách của bán trú theo quy định, liên hệ với trạm Y tế  khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 02 lần/1 năm, cân đo theo dõi bằng biểu đồ 4 lần/năm. Có kế hoạch cho 1 lớp Lớn thực hành chuyên đề "Bé tập làm nội trợ" trong năm được 04 lần, chỉ đạo các nhóm lớp còn lại dạy lồng ghép vào mọi lúc mọi nơi.
      - Có kiểm tra đánh giá giờ ăn, ngủ, vệ sinh của các lớp bán trú.
      - Tạo điều kiện cho 02 nhân viên cấp dưỡng và 8 giáo viên chủ nhiệm lớp bán trú và 01 nhân viên y tế được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/1 năm và tham gia tập huấn kiến thức về vệ sinh ATTP, tổ chức cho giáo viên học tập chuyên đề về kiến thức vệ sinh dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong trường Mầm non, các giáo viên chủ nhiệm lớp bán trú được trang bị khẩu trang, tạp dề khi chế biến và chia thức ăn cho trẻ.
       - Tạo điều kiện cho PHT Bán trú tham gia lớp Bồi dưỡng hiệu phó bán trú và 02 nhân viên cấp dưỡng tham gia lớp BD cấp dưỡng chế biến thức ăn trong trường mầm non.
      - Thực hiện tốt khâu đảm bảo an toàn vệ sinh dinh dưỡng trong trường Mầm non không để xảy ra tình trạng dịch bệnh và ngộ độc. Liên hệ chặt chẽ với Trung tâm Y tế Huyện thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh “Tay- chân- miệng”, bệnh sởi, đau mắt đỏ… cho trẻ.
     - Đảm bảo đủ nước sạch cho trẻ dùng, trẻ biết rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh,
      - Nhà trường có vườn rau xanh phục vụ bán trú.
      *Trẻ suy dinh dưỡng:

     -Sdd Thể thấp còi: 5/159 tỷ lệ: 3,1%

    -Sdd Thể nhẹ cân: 6/159 tỷ lệ: 3,8%

     - Tổ chức cho các cháu 5 tuổi được thực hiện phương pháp chải răng đúng cách, các lớp bán trú thực hiện mỗi ngày, giáo dục cho trẻ thực hiện tốt hành vi văn minh.
       2. Công tác giáo dục:
      a) Triển khai chương trình GDMN:
     - Trường thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình "Giáo dục Mầm non " ở 05 nhóm lớp.
      - Tham gia các lớp tập huấn về thực hiện chương trình GDMN và tổ chức triển khai chương trình GDMN cho toàn trường.
      - Trang bị, mua sắm sách tài liệu, giáo án mẫu, truyện tranh theo từng chủ đề…phục vụ cho công tác soạn giảng của giáo viên.
     - Có 4/4 nhóm lớp có tivi, đầu dĩa để phục vụ cho công tác giảng dạy, tạo sự thích thú tập trung của trẻ vào tiết học

     - Tạo môi trường và tạo điều kiện cho các cháu được khám phá thế giới xung quanh, được thực hành và tự trải nghiệm kinh nghiệm bản thân những điều mà trẻ đã học được trên lớp, tạo cho trẻ có được tính cách mạnh dạn, tích cực, năng động, tìm tòi, khám phá, ham học hỏi.
      
- Việc xây dựng kế hoạch giáo dục:
       + Khi xây dựng kế hoạch giáo dục giáo viên cần lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động của trẻ và tăng cường giáo dục các kỹ năng sống cho trẻ.
       +Trước khi lập kế hoạch chủ đề giáo viên bám sát vào chương trình kế hoạch chung của nhà trường, mục tiêu và nội dung đã xác định trong 05 lĩnh vực giáo dục của mỗi độ tuổi, tuỳ thuộc vào sự phong phú của nội dung và sự hứng thú của trẻ. Luôn tham khảo tài liệu, mạng internet, giáo viên thường xuyên trao đổi, tham khảo với nhau để lựa chọn những đề tài và hoạt động phù hợp với độ tuổi, phù hợp với sự kiện văn hóa xã hội, tự nhiên của trường, của địa phương như ngày hội, lễ, sự kiện đặc biệt, điều kiện khí hậu…, rút kinh nghiệm cho những chủ đề sau.
       + Cần căn cứ vào điều kiện địa phương, khả năng phát triển của trẻ của nhóm lớp mình phụ trách, số lượng trẻ trong lớp, nhu cầu hứng thú, kinh nghiệm của trẻ, và điều kiện cơ sở vật chất, phòng nhóm, sân chơi và thiết bị, nguyên vật liệu, đồ dùng đồ chơi, tài liệu học liệu đã có để chọn lọc, thêm hoặc bớt nội dung sao cho phù hợp.
       + Giáo viên có thể lồng ghép các lĩnh vực vào tiết học một cách nhẹ nhàng và đạt hiệu quả cao, đồng thời các hoạt động trong ngày giáo viên cần lưu ý sắp xếp tích hợp một cách tự nhiên, linh hoạt và thực hiện xuyên suốt trong những ngày diễn ra chủ đề. Bên cạnh đó cần khắc phục tình trạng cô nói nhiều, làm hộ trẻ, kích thích trẻ suy nghĩ thông qua hệ thống câu hỏi gợi mở, khích lệ trẻ suy nghĩ và chia sẻ ý kiến với trẻ, đặt câu hỏi cho trẻ trả lời, tăng cường các thao tác hoạt động trải nghiệm, khám phá cho trẻ.
      
- Triển khai và thực hiện theo chuyên đề: Chỉ đạo giáo viên dạy trẻ lồng ghép vào bài dạy phù hợp với chủ đề theo từng lĩnh vực, bằng nhiều hình thức sinh động và phù hợp. Năm học 2017-2018 thực hiện 10 chuyên đề:
       + Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
      + Giáo dục luật lệ an toàn giao thông cho trẻ.
      + Giáo dục trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh
      + Giáo dục Bảo vệ Môi trường.
      + Giáo dục trẻ sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
      + Giáo dục trẻ phòng tránh tai nạn thương tích.
      + Giáo dục trẻ phòng ngừa ứng phó, giảm nhẹ thiên tai thảm họa.
      + Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh những nguy cơ không an toàn
      + Giáo dục trẻ về tài nguyên, môi trường, biển đảo.
      + Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
      - Tổ chức các ngày hội, ngày lễ trong trường theo kịch bản lễ hội mầm non như: “Ngày hội đến trường của bé”; “Cô giáo như mẹ hiền”; “Ngày hội của bà và mẹ”…
      - Tổ chức cho các khối lớp làm ĐDDH và ĐC cho các cháu, có  05 nhóm lớp thực hiện, mỗi tháng trường đều tổ chức cho các cô làm ĐDDH và Đồ chơi cho trẻ.
      - Đảm bảo tốt an toàn cho trẻ trong trường học, không để xảy ra tai nạn đáng tiếc.
      - Tổ chức thi “Bé tập làm nội trợ”,“Bé tìm hiểu An toàn giao thông”,“ Bé khéo tay”…
      - Thực hiện tốt khâu kiểm tra đánh giá trẻ ở các độ tuổi, có góp ý rút kinh nghiệm cho mỗi lớp.

       * Kết quả khảo sát trẻ MG:

- Bé chuyên cần: 89%

- BKBN: 100%

- Khảo sát:  100%

- Đạt yêu cầu:  87%

- Trẻ 5 tuổi ra lớp: 100%

- Đạt Chuẩn Phổ cập giáo dục MN trẻ 5 tuổi.

      IV. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên
 Nhà trường thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho GVMN: Lương, chế độ BHXH, thực hiện chế độ thanh thêm giờ thêm buổi cho giáo viên theo thông tư 48 và các chế độ chính sách khác theo quy định của nhà nước.
     - Tổ chức cho CBQL tham quan học tập kinh nghiệm ở trường mầm non Thị Trấn.
    - Tổng số CBQL, GVNV: 14 người, trong đó được biên chế 9 người ; hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế là 5 người; hợp đồng hưởng lương qui mô 03 người; hợp đồng bằng nguồn xã hội hóa giáo dục là 02 người.
  + Trình độ chuyên môn: ĐH, CĐ: 12, TC; 1

     + Đảng viên: 11 đc

      - Phối hợp với các Đoàn thể trong trường vận động, hỗ trợ và tạo điều kiện để cho CB - GV - CNV tham gia học tập tốt để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn và nghiệp vụ.
       - Tổ chức thi "Cô duyên dáng, bé khỏe ngoan" cấp cụm đạt giải 3.

       - CSTĐ:  1/12 cô  Tỉ lệ: 8,3%

       - LĐTT: 12/12: 100%

       - Kết quả xếp loại đánh giá theo Chuẩn GVMN theo quy định của Bộ GD&ĐT

+ Xuất sắc: 4/8, tỉ lệ: 50% 

+ Khá: 3/8. Tỉ lệ: 37%

+ Trung bình: 1/8 Tỷ lệ: 12,5

        V. Xây dựng cơ sở vật chất

Đầu năm nhà trường có kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất mở rộng sân trường lát gạch , mua bàn ghế trẻ, trần nhà bếp, Mua nồi cơm điên bổ sung đồ dùng đồ chơi học liệu của trẻ, đồ dùng bán trú....... Tổng kinh phí: 61 triệu đồng

       VI. Công tác quản lý :
      - BGH phối hợp với Công đoàn triển khai và quán triệt theo văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non.
      - Thực hiện 3 công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân theo Thông tư 09/2009/TT- BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
     - Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và cải cách hành chính:
  + Kiểm tra trang trí lớp, các góc vui chơi… theo định kỳ 02 lần/ năm.
 + Kiểm tra Hồ sơ sổ sách giáo viên và của trẻ: tổ chuyên môn kiểm tra 1 lần/tháng; Ban giám hiệu kiểm Hồ sơ giáo viên 02 lần/năm.
  + Kiểm tra vệ sinh nhóm lớp, giờ ăn, giờ ngủ,… theo quy định, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất theo kế hoạch của BGH.
      - Thực hiện tốt thông tin 02 chiều, thực hiện 05 công khai và dân chủ hóa trong trường học, công khai tài chánh theo học kỳ.
       - Phối hợp với Công đoàn thực hiện chế độ chính sách, bồi dưỡng cho giáo viên kịp thời như: bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi, tham gia văn nghệ địa phương,…
      - Tổ chức thao giảng, dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm tiết dạy theo chuyên đề trọng tâm ở 01 nhóm trẻ và 04 lớp Mẫu giáo.
      - Bố trí cho giáo viên dự giờ chéo lẫn nhau, dự giờ bạn đồng nghiệp 2 tiết/ 1 tháng để giáo viên có điều kiện học hỏi rút kinh nghiệm.
      - Triển khai kịp thời các chuyên đề trọng tâm trong năm cho cả hội đồng, đảm  bảo 100% đều tham gia học tập đầy đủ.
    - Công tác tự kiểm tra của nhà trường: Trong năm học 2017 -2018, BGH phối hợp với công đoàn tổ chức kiểm tra và đạt kết quả như sau:
    + Tự kiểm tra các hoạt động của nhà trường: 01 lần.

    + Thao giảng: 10 tiết: xếp loại: Tốt 06 tiết; khá 4 tiết
    + Kiểm tra toàn diện: 4giáo viên, xếp loại tốt 2, xếp loại khá 2.
      - Thực hiện thông tin, báo cáo kịp thời đối với cấp trên.

      - Đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm mầm non có 8 giáo vieentrong đó có 4 GV xếp loại xuất sắc, 3 giáo viên xếp loại khá, 1 GV xếp loại trung bình

        C/ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH NĂM HỌC

       I. Ưu điểm:
       - Triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của địa phương, chỉ đạo giáo viên  thực hiện chương trình giáo dục mầm non đạt chất lượng cao hơn.
 - Giáo viên có ý thức tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Số lượng giáo viên trên chuẩn tăng lên so với năm học trước.
- Vận động xã hội hóa giáo dục: Bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động thiết thực đã thu hút được số phụ huynh tham gia nhiều hơn và kết quả đạt khả quan hơn.
    
II. Những khó khăn hạn chế:
      -Phòng học chung với phòng ngủ nên trong công tác chăm sóc trẻ gặp nhiều khó khăn, công trình vệ sinh của giáo viên chưa đảm bảo.
      - Lương của các nhân viên ngoài biên chế chưa đảm bảo theo quy định.

      *Phương hướng nhiÖm vô trong thêi gian tíi:

      - Tiếp tục điều tra số lượng trẻ trong độ tuổi

      - Quản lý tốt cơ sở vật chất trong dịp hè, tổ chức trực 24/24 giờ/ngày

      - Xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho năm học 2018-2019

       - Tiếp tục tham mưu nâng chế độ cho nhân viên ngoài biên chế kịp thời, đầy đủ

       III. Kiến nghị, đề xuất: không

       Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2017- 2018 của trường mầm non Đức Lạng


   Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Đức Thọ;

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Lưu hồ sơ nhà trường./.                                                                Trần Thị Minh Nguyệt

                                                                       

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook